Nieuw in de Theaterloods: het Wetenschapshuis

Woensdag 16 mei

Verbindingen leggen tussen kunst, cultuur, natuur en wetenschap: het is belangrijker dan ooit, in een tijd vol fake news en geïsoleerde bubbles. Daarom is het Wetenschapshuis idealiter de kiem van iets groots: een huis waar wetenschappers graag komen om hun kennis te delen. Waar heel diverse mensen zich graag laven aan onderbouwde kennis. Waar bezoekers nu eens nieuwsgierige toehoorders zijn, dan weer kritische vragenstellers, en dan weer proefpersonen in een of ander raar experiment. Waar veel kan en mag, en mensen nieuwsgierig zijn naar hoe het zit en hoe het beter kan: de wereld van werk, leven, liefde en nog veel meer. Dus: kom op woensdag 16 mei 2018 naar het Wetenschapshuis in de Theaterloods in Radio Kootwijk. We ontvangen je met open mind en armen.


Flexwerken: welvaartsbrenger of sociale armoe?
Wetenschapshuis woensdag 16 mei 2018


De arbeidsmarkt flexibiliseert. Inmiddels werkt veertig procent van de Nederlandse werkenden flexibel, als zelfstandige, uitzendkracht of anderszins. Nieuwe vormen van flexibiliteit zijn combinatiebanen - een baan combineren met een tweede baan of zelfstandig ondernemerschap - en platformbanen - werkenden die via digitale platforms als Deliveroo en Helpling mini-taken uitvoeren, al dan niet als freelancer. De vraag is welke gevolgen flexibilisering heeft. Past het wel bij mensen? Wat doet het voor de sociale cohesie in onze amenleving? En wegen de economische voordelen voldoende op tegen de nadelen? Om deze vragen te beantwoorden, gaan we samen aan de slag met hoofd, hart en handen.


De economie van flexibilisering
Lezing door prof. dr. Bas ter Weel

Flexibiliteit is belangrijk voor werkgevers om te kunnen omgaan met onzekerheid over bijvoorbeeld conjunctuur en kwaliteit van medewerkers. Flexibiliteit is ook belangrijk voor werknemers. Niet iedereen wil per se vast werk en velen willen hun creativiteit als ondernemer uiten. Voldoen de huidige regels en wetten nog wel aan de vraag naar flex? Daar lijkt het niet op. Want zij die inkomensbescherming het hardst nodig hebben, ontberen dit en in verschillende organisaties wordt om bestaande regels heen gewerkt. Tijd om te bezien hoe we wensen van werkgevers en werknemers beter kunnen afstemmen.

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten.


De sociale gevolgen van flexibilisering
Lezing door Dr. Fabian Dekker

Wat zijn de sociale gevolgen van flexibilisering? Vertrouwen mensen elkaar nog wel, nu ze steeds vaker op flexibele, kortdurende basis in plaats van langjarig met elkaar samenwerken? En durven jonge mensen nog wel relaties aan te gaan en gezinnen te vormen, als ze onzeker zijn of ze volgend jaar nog wel werk hebben? Dit zijn de vragen die arbeidssocioloog dr. Fabian Dekker (1978) zal beantwoorden in zijn bijdrage aan het Wetenschapshuis.

Fabian Dekker promoveerde in 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar de flexibele en sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij publiceerde onder andere de boeken "En toen waren er zzp'ers" en "Bankzitten" (beiden in 2013). Momenteel werkt Fabian bij Regioplan Beleidsonderzoek, is redactielid van het academische tijdschrift Beleid en Maatschappij, en is hij daarnaast eigenaar van Farescon.


Hoe overleef ik de flexibele arbeidsmarkt?
Lezing door prof. dr. Aukje Nauta

Past flexibel werk wel bij de mens? Of valt hij (of zij) er steeds vaker van om? Biedt flexibel werk mensen vooral autonomie, of overheersen gevoelens van onzekerheid, met mogelijk stress en burn-out als gevolg? Hoe verschillen de psychologische gevolgen per type flexibel werk? En zijn negatieve gevolgen te ondervangen, bijvoorbeeld als je werkenden volop mogelijkheden voor leren, ontwikkelen, spelen, innoveren geeft? In haar lezing bespreekt Aukje Nauta theorie en onderzoek ter beantwoording van deze vragen over de psychologie van flexibilisering.

Aukje Nauta (1967) is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Vanaf januari 2018 is ze bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' vanwege Sioo, aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO, Randstad en UvA. Was van 2012-2016 kroonlid SER. Ze doet onderzoek en geeft advies over thema's als duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties en organisatieontwikkeling.We gaan aan de slag met een MOMA sessie, zoeken de randen van flexibiliteit op en komen los van de huidige manier van kijken naar flexibiliteit.We sluiten de multidisciplinaire middag af met een borrel, waarna je naar huis gaat met een in vele opzichten verruimd perspectief op de steeds dynamischer wereld van werken, ondernemen en organiseren. Met misschien wel als kernvraag; wat is daarin voor jou werkelijk van waarde?


Programma Wetenschapshuis
woensdag 16 mei 2018

12:00 uur (H)eerlijke lunch van onze huistraiteur
12:45 uur Hoofd: Wetenschappers aan het woord
- De economie van de flexibilisering door Prof. dr. Bas ter Weel
- De sociale gevolgen van flexibilisering door Dr. Fabian Dekker
- Hoe overleef ik de flexibele arbeidsmarkt? door prof. dr. Aukje Nauta
14:15 uur Pauze
14.30 uur Hart: kunst & cultuur
15:15 uur Handen
16:30 uur Plenair gesprek met de wetenschappers in De theaterzaal
17:00 uur Borrel in De werkplaats

For a better experience, certain features of javascript area required. Currently you either do not have these features, or you do not have them enabled. Despite this, you can still purchase your tickets, using 2 simple steps.

STEP 1: Below, enter the number of tickets you wish to purchase, then click Reserve Tickets.

STEP 2: Finally, once you have successfully Reserved your Tickets, click Proceed to Cart to complete your order.

STAP 1: Hoeveel tickets?

Currently, there are 150 "Het Wetenschapshuis Ticket" (150) available for purchase.
Verbindingen leggen tussen kunst, cultuur, natuur en wetenschap: het is belangrijker dan ooit, in een tijd vol fake news en geïsoleerde bubbles. Daarom is het Wetenschapshuis idealiter de kiem van iets groots: een huis waar wetenschappers graag komen om hun kennis te delen. Waar heel diverse mensen zich graag laven aan onderbouwde kennis. Waar bezoekers nu eens nieuwsgierige toehoorders zijn, dan weer kritische vragenstellers, en dan weer proefpersonen in een of ander raar experiment. Waar veel kan en mag, en mensen nieuwsgierig zijn naar hoe het zit en hoe het beter kan: de wereld van werk, leven, liefde en nog veel meer. Dus: kom op woensdag 16 mei 2018 naar het Wetenschapshuis in de Theaterloods in Radio Kootwijk. We ontvangen je met open mind en armen.

Flexwerken: welvaartsbrenger of sociale armoe?

Wetenschapshuis woensdag 16 mei 2018

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Inmiddels werkt veertig procent van de Nederlandse werkenden flexibel, als zelfstandige, uitzendkracht of anderszins. Nieuwe vormen van flexibiliteit zijn combinatiebanen - een baan combineren met een tweede baan of zelfstandig ondernemerschap - en platformbanen - werkenden die via digitale platforms als Deliveroo en Helpling mini-taken uitvoeren, al dan niet als freelancer. De vraag is welke gevolgen flexibilisering heeft. Past het wel bij mensen? Wat doet het voor de sociale cohesie in onze amenleving? En wegen de economische voordelen voldoende op tegen de nadelen? Om deze vragen te beantwoorden, gaan we samen aan de slag met hoofd, hart en handen.

De economie van flexibilisering

Lezing door prof. dr. Bas ter Weel

Flexibiliteit is belangrijk voor werkgevers om te kunnen omgaan met onzekerheid over bijvoorbeeld conjunctuur en kwaliteit van medewerkers. Flexibiliteit is ook belangrijk voor werknemers. Niet iedereen wil per se vast werk en velen willen hun creativiteit als ondernemer uiten. Voldoen de huidige regels en wetten nog wel aan de vraag naar flex? Daar lijkt het niet op. Want zij die inkomensbescherming het hardst nodig hebben, ontberen dit en in verschillende organisaties wordt om bestaande regels heen gewerkt. Tijd om te bezien hoe we wensen van werkgevers en werknemers beter kunnen afstemmen. Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten.

De sociale gevolgen van flexibilisering

Lezing door Dr. Fabian Dekker

Wat zijn de sociale gevolgen van flexibilisering? Vertrouwen mensen elkaar nog wel, nu ze steeds vaker op flexibele, kortdurende basis in plaats van langjarig met elkaar samenwerken? En durven jonge mensen nog wel relaties aan te gaan en gezinnen te vormen, als ze onzeker zijn of ze volgend jaar nog wel werk hebben? Dit zijn de vragen die arbeidssocioloog dr. Fabian Dekker (1978) zal beantwoorden in zijn bijdrage aan het Wetenschapshuis. Fabian Dekker promoveerde in 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een onderzoek naar de flexibele en sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij publiceerde onder andere de boeken "En toen waren er zzp'ers" en "Bankzitten" (beiden in 2013). Momenteel werkt Fabian bij Regioplan Beleidsonderzoek, is redactielid van het academische tijdschrift Beleid en Maatschappij, en is hij daarnaast eigenaar van Farescon.

Hoe overleef ik de flexibele arbeidsmarkt?

Lezing door prof. dr. Aukje Nauta

Past flexibel werk wel bij de mens? Of valt hij (of zij) er steeds vaker van om? Biedt flexibel werk mensen vooral autonomie, of overheersen gevoelens van onzekerheid, met mogelijk stress en burn-out als gevolg? Hoe verschillen de psychologische gevolgen per type flexibel werk? En zijn negatieve gevolgen te ondervangen, bijvoorbeeld als je werkenden volop mogelijkheden voor leren, ontwikkelen, spelen, innoveren geeft? In haar lezing bespreekt Aukje Nauta theorie en onderzoek ter beantwoording van deze vragen over de psychologie van flexibilisering. Aukje Nauta (1967) is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Vanaf januari 2018 is ze bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' vanwege Sioo, aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO, Randstad en UvA. Was van 2012-2016 kroonlid SER. Ze doet onderzoek en geeft advies over thema's als duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties en organisatieontwikkeling.
We gaan aan de slag met een MOMA sessie, zoeken de randen van flexibiliteit op en komen los van de huidige manier van kijken naar flexibiliteit.
We sluiten de multidisciplinaire middag af met een borrel, waarna je naar huis gaat met een in vele opzichten verruimd perspectief op de steeds dynamischer wereld van werken, ondernemen en organiseren. Met misschien wel als kernvraag; wat is daarin voor jou werkelijk van waarde?

Programma Wetenschapshuis

woensdag 16 mei 2018

12:00 uur (H)eerlijke lunch van onze huistraiteur 12:45 uur Hoofd: Wetenschappers aan het woord - De economie van de flexibilisering door Prof. dr. Bas ter Weel - De sociale gevolgen van flexibilisering door Dr. Fabian Dekker - Hoe overleef ik de flexibele arbeidsmarkt? door prof. dr. Aukje Nauta 14:15 uur Pauze 14.30 uur Hart: kunst & cultuur 15:15 uur Handen 16:30 uur Plenair gesprek met de wetenschappers in De theaterzaal 17:00 uur Borrel in De werkplaats
Arrangementen en service bij deze voorstelling
Product
Aantal
Prijs