Algemene Voorwaarden en Huisregels De Theaterloods

Huisregels in en om De Theaterloods

Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee te nemen in de theaterzaal en om zonder toestemming van Plezant | De Theaterloods foto’s en video- of audio opnamen te maken. Mobiele telefoons moeten tijdens de voorstelling uitgezet worden. In ons gehele gebouw geldt een rookverbod. Honden kunnen niet worden toegelaten in De Theaterloods; de omgeving biedt mogelijkheid voor het maken van uitgebreide wandelingen.

Het verblijf van de bezoeker in en om De Theaterloods is voor eigen rekening en risico. De bezoeker zal zich tijdens het verblijf in en om De Theaterloods gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en de openbare orde. Hij/zij dient gegeven aanwijzingen en instructies van het personeel direct op te volgen. Indien naar het oordeel van De Theaterloods personeel een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot De Theaterloods worden ontzegd.

Aansprakelijkheid

De Theaterloods is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de aanwezigen mocht lijden als gevolg van deelname aan een programma van De Theaterloods. Tevens is De Theaterloods niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Theaterloods toe te rekenen opzet of grove schuld.

Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Plezant | De Theaterloods respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plezant | De Theaterloods. Wij combineren uw account gegevens samen met uw surfgedrag en onze marketing analyse om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn op de website en met onze diensten.

Annulering

Restitutie van entreekaarten voor Zalige Zondagen, het Theaterloodsfestival en/of de Dag van de Liefde is niet mogelijk.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Plezant | De Theaterloods of die van een derde partij.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Plezant | De Theaterloods of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief/communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen kunt u contact met ons opnemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.